NASIL ÇALIŞIR?

NASIL ÇALIŞIR?

ActiGraft, sağlık çalışanlarının hastanın tam kanından gerçek zamanlı- in vitro kan pıhtılarını üretmesini sağlayan FDA tarafından onaylanmış, rejeneratif yara bakım çözümüdür. Uygulandığında , kan pıhtı dokusu vücudun doğal iyileştirme süreçlerini desteklemek için koruyucu bir tabaka, biyolojik iskele ve mikro yara ortamı olarak işlev görmektedir. ACTIGRAFT

ÖZELLİKLER&FAYDALAR

MALİYET ETKİN

Yarayı uygulamalar arasında minimum bakımla uzun süre kapatır.

ETKİLİ

Yaraya optimal, doğal iyileşme ortamı yaratarak iyileşme sürecinin herhangi bir sorun yaşanmadan ilerlemesini sağlar.

SADE

Hastanın yanında 8 dakikalık bir sürede kolayca hazırlanabilir ve herhangi bir sermaye donatımı gereksinimi bulunmaz.

OTOLOG
Hastanın kendi kanının kullanılması sayesinde güvenli ve etkin bir yara yönetimi sağlar.

HAFİFLEYEN AĞRI

Minimal yara bakımı, hastalar için daha konforlu bir iyileşme sunar.

ACTIGRAFT KULLANIM AMACI

ActiGraft, bacak ülserleri, basınç ülserleri, diyabetik ülserler gibi eksudalı kutanöz ve mekanik veya cerrahi debride edilmiş yaraların yönetiminde topikal olarak uygulanır.

ActiGraft® Çalışma Prensibi

İnsan cildi yaralandığında, doku bütünlüğünü yeniden sağlamak ve yarayı iyileştirmek için kendi kendini onarabilme yetisine sahiptir. Yaranın iyileşme süreci, yaralanma olayından hemen sonra başlayan ve örtüşen 4 süreci içerir:

Hemostaz: Vücut, koagülasyon kaskadını aktive ederek kanamayı durdurmaya ve iyileşme sürecini başlatmaya çalışır. Kesilen kan damarlarını tıkayan ve yara bölgesindeki doku eksikliğini dolduran fibrin kan pıhtısı oluşur.

İnflamasyon: Bu aşama süresince beyaz kan hücreleri ve makrofajlar bakterileri ortadan kaldırmak ve kalıntıları gidermek için yaraya girer. Kan pıhtısı, doku onarımını kolaylaştıran sitokinler ve büyüme faktörleri (diğerleri arasında interlökin, dönüştürücü büyüme faktörü-β, trombosit kaynaklı büyüme faktörü ve vasküler endotelyal büyüme faktörü) içeren koruyucu ve geçici bir ektrasellüler matriks (ECM) görevi gören fibrin iskelesini oluşturur.

Proliferasyon: Kan pıhtısı, kalıcı bir ECM sentezi oluşturmak için endotelyal hücreleri ve fibroblastları kullanır. Bu süreçteki ana esas yarayı doldurmak ve kapatmaktır.

Remodeling: Kan pıhtısı kurur ve koruyucu bir kabuk haline gelir. Kabuğun altında, dokunun yeniden biçimlenme süreci herhangi bir müdehale olmaksızın  gerçekleşir. Fibrin yerini fibronektin ve hiyalüronik asit alır.  Kabuk, kollajenöz bir yara izi ortaya çıkarmak amacıyla düşer.

Kronik Yaraların Tedavisinde Karşılaşılan Zorluklar

Diyabetik ülserler, venöz ve arteriyel ülserler ile basınç ülserleri de  dahil olmak üzere kronik yaralar genellikle iyileşmez veya yaranın  esas sebebini oluşturan bir bozukluğun yara bölgesine kan akışını engellemesi nedeniyle iyileşme süreci daha yavaş ilerler. Kan akışının bulunmaması, vücudun doğal yara iyileşme sürecini  gerçekleştirmesini engeller.

Kronik Yaraların Tedavisinde Karşılaşılan Zorluklar

Diyabetik ülserler, venöz ve arteriyel ülserler ile basınç ülserleri de  dahil olmak üzere kronik yaralar genellikle iyileşmez veya yaranın  esas sebebini oluşturan bir bozukluğun yara bölgesine kan akışını engellemesi nedeniyle iyileşme süreci daha yavaş ilerler. Kan  akışının bulunmaması, vücudun doğal yara iyileşme sürecini gerçekleştirmesini engeller.

Kronik Yaraların Tedavisinde ActiGraft Kullanımı

ActiGraft®, sağlık çalışanlarının bir hastanın tam kanından in vitro kan pıhtılarını gerçek zamanlı olarak üretmesini sağlayan ilk yara bakım ürünüdür. Bu yenilikçi çözüm, iyileşme sürecini başlatmak ve desteklemek için hastanın kanının yara bölgesine ulaşmasını sağlar.  Uygulandığında, kan pıhtı dokusu vücudun doğal yara iyileştirme süreçlerini desteklemek için koruyucu bir tabaka, biyolojik iskele ve yara mikroortamı olarak işlev görmektedir.

Tahminleri Yara Yönetiminden Çıkarın

Standart bakım topikal pansumanları, kronik yara bölgesinin bir veya iki yönünü işaret eder. ActiGraft, sadece bir iskele olarak değil, aynı zamanda yaranın iyileşme sürecinde önemli role sahip fibroblastlar, keratinositler, endotel hücreleri ve temel inflamatuar hücreleri arasındaki çapraz iletişimi düzenleyen bir sinyal verici, bağlayıcı ve aktive edici substrat olarak görev yapan geçici ekstrasellüler matrix içerir.

ActiGraft, yaranın iyileşme sürecinin her aşamasını yöneterek ve yara tedavisindeki varsayımları ortadan kaldırarak kronik yaraları tedavi etme yöntemimizi değiştirir.